«

»

Kwi 21

Czy można mówić o prawdziwym bumie budowlanym?

zurawCzy można już mówić o prawdziwym bumie budowlanym? Oczywiście jak najbardziej, co do tego iż na rynku usług zwłaszcza remontowych panuje ogromny ruch nie ma żadnych wątpliwości, jest to wynikiem prowadzonych przez większość z nas inwestycji. Jednak jeszcze nie czas na te największe, czyli prowadzone w sektorze mieszkaniowym czy budownictwie drogowym obecnie raczej w tym aspekcie pewne działania zostaną wstrzymane. Powodem jest brak odpowiedniej ilości firm a raczej posiadających adekwatne zaplecze do wywiązania się z warunków umowy, także niepewna sytuacja na rynkach materiałów budowlanych. Poprzednie lata pokazały jak ważnym zagadnieniem jest powierzanie takich większych zleceń firmom nie przygotowanych do ich realizacji, nie dysponujących także odpowiednim rozeznaniem w aspekcie surowców i materiałów niezbędnych do ich wykonania. Opóźnienia oraz wysokie kary, nieterminowe oddawanie odcinków dróg a nawet ich niedokładne wykonanie, to wszystko sprawia iż teraz przykłada się do pewnych kwestii szczególną uwagę.