«

Lis 01

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

uzbrojenie sieci kanalizacyjnejJeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się na czym polega uzbrojenie sieci kanalizacyjnej ten artykuł, z całą pewnością, będzie wstanie w tej materii nieco pomóc. Głównym elementem stanowiącym uzbrojenie sieci kanalizacyjnej będą różnego rodzaju studzienki, na przykład takie do odprowadzania wody deszczowej. Ale jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej możemy także zaliczyć płuczki kanałowe oraz urządzenia do usuwania śniegu. Istotnym składnikiem są również przelewy burzowe oraz deszczowe, a więc kanały mające za zadanie odprowadzenie wody deszczowej do specjalnych zbiorników. Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej określić można także elementy służące do pokonywania przeszkód terenowych czyli na przykład akwedukty, przepusty oraz syfony. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej to także studzienki rewizyjne, które umożliwiają kontrolę jej stanu technicznego oraz dokonywanie odpowiednich napraw.